MAKE UP & TINTING

Tinting

Lash & Brow Tint R125
Lash R95
Brow R50

Make-up

Make-up R385
Bridal & Trial Make Up R535
Bridal at Home & Trial Make Up R705

Adele Sutton Lashes

Half Set Lashes R400
Full Set Lashes R600
Lash Fills // 30 Minutes R165
Lash Fills // 45 Minutes R165 - R220
Lash Fills // 1 Hour R250 - R275
Lash Fills // 1 Hour 30 Minutes R330

DOWNLOAD OUR PRICELIST

Make time for yourself...